Bezwaar en beroep tegen besluit school

Als de school van uw kind een verwijderingsprocedure in gang gezet heeft, kunt u hier bezwaar tegen maken. De Ombudsman helpt u stap voor stap.

Stap 1. Bezwaar bij de school kenbaar maken

Bent u het niet eens met het besluit van de school tot verwijdering van uw kind, dan kunt u dit door middel van bezwaar kenbaar maken aan de school.

Gebruik daarvoor onze: Voorbeeldbrief bezwaar verwijderingsprocedure school

Zoeken